WISC III intelligentietest voor leerlingen van 6 tot 17 jaar

De WISC III is een van de meest gebruikte, betrouwbare en valide intelligentietest voor leerlingen vanaf 6 jaar tot en met 16 jaar. Dit onderzoek geeft een uitgebreid beeld van de cognitieve capaciteiten en mogelijkheden van een leerling. In het onderzoeksrapport worden deze cognitieve capaciteiten uiteengezet in sterke en zwakke punten op relevante onderzoekthema's zoals woordenschat, rekenen, ruimtelijk en sociaal inzicht en de (verwerkings)snelheid waarmee een leerling bepaalde onderdelen van het onderzoek afwerkt.

Tarieven

Onderstaand vindt u een overzicht van onze tarieven voor drie mogelijke onderzoeken en de bijbehorende diensten.

1. WISC III IQ  scan:  €. 255,-

 • Onderzoek en afname intelligentietest 2,5 tot 3 uur
 • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
 • Schriftelijk verslag van het onderzoek, per e-mail en post

2. Standaard WISC III IQ test:  €. 340,-

 • Schriftelijk intake (+ telefonisch indien aanleiding n.a.v. schriftelijke intake).
 • Onderzoek en afname intelligentietest 2,5 tot 3 uur
 • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
 • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud, per e-mail en post

3. Uitgebreid psychologisch onderzoek:   €. 670,-

 • Schriftelijk en persoonlijk intakegesprek.
 • Onderzoek en testen intelligentie, WISC III afname 2,5 tot 3 uur
 • Aanvullend onderzoek, neuropsychologisch, didactisch of sociaal-emotioneel
 • De resultaten van de onderzoeken scoren c.q. beoordelen
 • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud, per e-mail en post

* In de meeste gevallen vinden de twee onderzoeken ( IQ en didactisch of sociaal-emotioneel) op twee verschillende dagen plaats. Optioneel zijn een intakegesprek voorafgaand aan het onderzoek en/of een adviesgesprek met handelingsadviezen na het intelligentieonderzoek.

Intakegesprek en/of afsluitend evaluatie en adviesgesprek

Een persoonllijk intakegesprek (ouders/school-onderzoeker) en/of een afrondend evaluatie- c.q. adviesgesprek is optioneel.

De kosten voor een intakegesprek of een evaluatiegesprek bedragen €. 50,- per uur.

Waar kunt u terecht voor een WISC III intelligentietest

Voor een IQ test kunt u terecht in een van onderstaande plaatsen:

 • Apeldoorn
 • Amersfoort
 • Nieuwegein
 • Tiel
 • Arnhem
 • Doetinchem
 • Nijmegen
 • Rosmalen
 • Eindhoven
 • Breda
 • Venlo
 • Roermond
 • Heerlen
 • Maastricht

Voor scholen in Limburg, Noord-Oost-Brabant, de regio Zwolle-Amersfoort-Apeldoorn-Arnhem of Nijmegen kan het WISC III onderzoek ook op school plaatsvinden. Afhankelijk van de locatie van de school kunnen hier wel extra kosten aan verbonden zijn in verband met de reistijd.

Meer informatie

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen naar mevr. M. Keulen, m.keulen@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.

Als u in uw e-mail ook wilt aangeven in welke van bovenstaande plaatsen u het onderzoek wilt laten afnemen, dan zal de verantwoordelijke adviseur voor die regio contact met u opneemt.