CLB - Consultatieve Leerkracht Begeleiding

Als leerkracht sta je elke dag weer voor een nieuwe uitdaging. De diversiteit aan kwaliteiten van leerlingen binnen jouw groep wordt steeds groter. De verschillen in behoeften van leerlingen nemen toe en het aantal zorgleerlingen wordt alsmaar groter. Al deze ontwikkelingen maken het voor jou als leerkracht een 'uitdaging' om binnen de klas zoveel mogelijk rekening te houden met al deze behoeften.

Concrete en praktische adviezen

Sommige leerlingen hebben meer behoefte aan concrete en praktische adviezen, en de vraag is hoe jij als leerkracht beter aan deze behoeften kunt voldoen. Het kan dan zijn dat jouw leerling:

  • moeite heeft met lezen of rekenen, of
  • meer uitdaging wil, of
  • moeilijk vrienden maakt, of
  • zich moeilijk kan concentreren, of
  • niet goed weet hoe een taak aan te pakken, of
  • moeite heeft met huiswerk maken

Het is dan belangrijk dat jij als leerkracht samen met jouw leerling en zijn/haar ouder(s), binnen de mogelijkheden van het kind, ervoor zorgt dat maximaal voldaan wordt aan de behoeften van deze specifieke leerling. Op het vlak van leren & gedrag kan er samen met een begeleider van ECLG gewerkt worden aan een adequate oplossing en aanpak om leerlingen van deze extra ondersteuning te voorzien.

Consultatieve Leerkracht Begeleiding

De Consultatieve Leerkracht Begeleiding (CLB) gaat uit van de eigen kracht van de leerkracht. Jij als leerkracht bent de sleutel in het veranderingsproces bij jouw leerling. De begeleider van ECLG ondersteunt jou in het vinden van een adequate aanpak en begeleiding en het leren toepassen ervan binnen de dagelijkse praktijk en werk in de groep.

Binnen een consultatiemoment wordt de hulpvraag van de leerkracht besproken en brengen de leerkracht en begeleider samen de behoeften van de betreffende leerling in beeld. Zowel de positieve factoren als de belemmerende factoren, om zo te komen tot een goed beeld met betrekking tot de pedagogische en didactische behoeften van de leerling. Het beoogde doel is om te komen tot een aanpak en ondersteuning waarbij de leerling zich optimaal kan ontwikkelen, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden. Als leerkracht krijg je concrete handelingsadviezen die direct toepasbaar zijn in de groep.

Als betrokken leerkracht vervul jezelf de regierol in het maken van een plan van aanpak en vervolgstappen, passend binnen het groepsplan. Er wordt samen bekeken wat reëel haalbaar is binnen het handelen in de groep en of er mogelijk nog externe of extra ondersteuning nodig is. De begeleider adviseert en ondersteunt jou hierin. In een volgend consultatiemoment wordt gezamenlijk geëvalueerd hoe het traject verlopen is en welke vervolgstappen wenselijk zijn.

Kosten

Het uurtarief voor "losse" consultaties bedraagt €. 75,-

Voor structurele consultaties waarbij op voorhand afspraken gemaakt zijn over het aantal consultaties (of uren) over een bepaalde periode, ligt het uurtarief tussen de
€. 60,-  en  €. 70,-.

Ter kennismaking, nu tijdelijk 40% korting op onze toch al aantrekkelijke tarieven.

Voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek met een adviseur kunt u een e-mail sturen naar mevr. F. Wilbers, f.wilbers@eclg.nl.

Een van onze adviseurs zal op korte termijn contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze begeleiding kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs Leerlingenzorg. De namen van deze adviseurs worden boven in de rechterkolom vermeld. Telefonisch zijn deze adviseurs te bereiken op nummer: 085 - 878 11 70