Begeleidingstraject HGW en HGPD

In de afgelopen jaren is gebleken dat het niet altijd wenselijk of noodzakelijk is om bij een hulpvraag van een leerling direct door te schakelen naar een of meerdere onderzoeken. Door het observeren van leerlingen en leerkrachten, dossieranalyse, gesprekken met leerling/ouder(s)/leerkracht is het vaak mogelijk om een goed beeld te vormen van mogelijke aandachtspunten voor de betreffende leerling en leerkracht.

Met deze benadering kan er in een korter traject direct en adequate hulp geboden worden voor het versterken van het handelen van de leerkracht in de klas. En voor de leerling is deze werkwijze minder belastend.

Handelingsgericht werken en Handelingsgerichte procesdiagnostiek

In dit korte begeleidingstraject wordt er gewerkt vanuit de gedachte van handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). Centraal in deze aanpak staat de gouden driehoek kind, ouders en school/ leerkracht.

Een begeleidingstraject bestaat doorgaans uit onderstaande stappen:

  • een dossieranalyse
  • intakegesprek met de leerkracht om de hulpvraag goed in beeld te brengen
  • observatie in en van de groep
  • gesprek met de leerling

Door het in beeld brengen van de vaardigheden en tekorten komen we tot de ondersteuningsbehoeften van een kind, school, ouders en een integratief of samenvattend beeld. Na het uitwerken van de observatie, een eventueel gesprek met de leerling en informatie vanuit het dossier, worden er concrete handelingsadviezen opgesteld en afspraken gemaakt door de leerkracht en de begeleider van ECLG.

DIT ALLES IN 1 DAG!!!! De leerkracht kan hiermee direct en concreet aan de slag gaan in de groep. De kracht van dit traject is dat het binnen 1 dag afgerond kan worden en dat er na een aantal weken nog een evaluatiegesprek plaats vindt.

In een laatste contactmoment vindt er een evaluatie van het gelopen traject plaats. Er wordt gekeken of de hulpvraag voldoende aangepakt is of dat er alsnog een vervolgtraject of eventueel psychodiagnostisch onderzoek nodig is.

Kosten begeleidingstraject

De kosten voor een begeleidingstraject zijn afhankelijk van het aantal uren welke nodig zijn om een volledig traject te begeleiden. Afhankelijk van dit aantal uren zal het uurtarief liggen tussen €. 60,- en €. 70,-

Ter kennismaking, nu tijdelijk 40% korting op onze toch al aantrekkelijke tarieven.

Voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek met een adviseur kunt u een e-mail sturen naar mevr. F. Wilbers, f.wilbers@eclg.nl.

Een van onze adviseurs op korte termijn contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze begeleiding kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs Leerlingenzorg. De namen van deze adviseurs worden boven in de rechterkolom vermeld. Telefonisch zijn deze adviseurs te bereiken op nummer: 085 - 878 11 70