Brochure trainingen, cursussen en workshops voor het nieuwe schooljaar 2018-2019

Onze trainingen, cursussen en workshops zijn ontwikkeld voor leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs. Een aantal trainingen/cursussen zijn ook geschikt voor onderwijsassistenten PO, docenten en mentoren van de onderbouw VO, (K&J)psychologen, orthopedagogen, logopedisten en kindercoaches.

Voor aanmeldingen die wij voor 1 juli 2018 ontvangen geldt, naast de gebruikelijke kortingen, ook nog een vroegboekkorting van 7.5%.

Download de cursusbrochure

Gratis informatiebijeenkomst over het interventieprogramma 'Grip op dyslexie'

De komende weken/maanden organiseren wij in diverse plaatsen in Nederland een gratis informatiebijeenkomst over het interventieprogramma 'Grip op dyslexie'. Gedurende de bijeenkomst van ca. 1,5 uur vertellen onze dyslexiespecialisten u graag meer over de achtergrond, opbouw, praktische uitvoering en resultaten van het programma. De inzet van het programma op basisscholen resulteert in een lagere toestroom van leerlingen naar de vergoede dyslexiezorg én een lagere werkdruk bij leerkrachten en IB-ers. De bijeenkomst is interessant voor professionals in het basisonderwijs, jeugdzorg en beleidsmedewerkers inkoop/jeugdzorg vangemeenten.

Data en locaties

Gratis informatiebijeenkomst over de nieuwe WISC-V.

De komende weken/maanden organiseren wij in diverse plaatsen in Nederland een gratis informatiebijeenkomst over de nieuwe WISC-V intelligentietest voor leerlingen. Deze nieuwe IQ test is wezenlijk anders van opzet en kent derhalve ook andere schalen, primaire en secundaire indexen. In deze bijeenkomst leert u wat de verschillen zijn en hoe de resultaten van de nieuwe WISC-V moet interpreteren in relatie tot de huidige WISC III test.

Data en locaties

Interventieprogramma 'Grip op dyslexie'

Het programma 'Grip op dyslexie' is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van basisscholen en zorgt ervoor dat er minder leerlingen doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg.

Lees meer over 'Grip op dyslexie'

De nieuwe WISC V intelligentietest is uit.

Sinds kort is de nieuwe WISC V IQ test op de markt. ECLG beschikt al over de nieuwe WISC V, maar deze kan helaas nog niet ingezet worden. De test ligt momenteel nog ter goedkeuring voor bij de COTAN.

Lees meer over de nieuwe WISC V IQ test

4-daagse opleiding tot Taalcoördinator basisonderwijs

In deze 4-daagse opleiding Taalcoördinator van ECLG staat een sterk praktijkgerichte insteek centraal. Er wordt kennis en inzicht gegeven in de factoren die van invloed zijn op goed taal-/ leesonderwijs op school.

Lees meer over deze opleiding

ECLG lanceert eigen online programma voor werkgeheugentraining

Per april 2017 beschikt ECLG over een eigen online trainingsprogramma voor het trainen van het werkgeheugen bij leerlingen.

Meer informatie over deze geheugentraining en het online trainingsprogramma vindt u hier

2-daagse training positieve groepsvorming "De gelukkige klas"

De driedaagse opleiding tot coördinator van het rekenonderwijs geeft zowel sturing als informatie. Er wordt een antwoord gegeven op vragen als waar je welke informatie kunt vinden met betrekking tot rekenvraagstukken, hoe je hierin een coachende rol kunt aannemen voor collega’s, routing kan aanbrengen binnen de school en hoe zijn rekenopbrengsten te analyseren en ga je hier vervolgens mee aan de slag? Deze opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl

Lees meer over deze training

3-daagse opleiding tot Rekencoördinator basisonderwijs

De driedaagse opleiding tot coördinator van het rekenonderwijs geeft zowel sturing als informatie. Er wordt een antwoord gegeven op vragen als waar je welke informatie kunt vinden met betrekking tot rekenvraagstukken, hoe je hierin een coachende rol kunt aannemen voor collega’s, routing kan aanbrengen binnen de school en hoe zijn rekenopbrengsten te analyseren en ga je hier vervolgens mee aan de slag? Deze opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl

Lees meer over deze opleiding

ECLG start een nieuw Kindcentrum in Maastricht

Met ingang van 01 mei 2016 is de start van het 5e Kindcentrum van ECLG een feit. Het Kindcentrum is gevestigd aan de Randwijcksingel 20 te Maastricht. Naast onze eigen orthopedagogen- en psychologenpraktijk zullen zich ook andere zorgprofessionals in het Kindcentrum vestigen zoals een logopediste, kinder- en speltherapeute, kinder- en jeugdpsychiater, fysiotherapeute, voedingsdeskundige etc.

In het Kindcentrum zullen ook een aantal van onze cursussen en workshops voor leerkrachten verzorgd gaan worden, en gaan wij informatiebijeenkomsten voor onder andere ouders organiseren.

2-daagse training "De excellente leerkracht"

De leerkracht is één van de belangrijkste factoren als het gaat om de leerprestaties en de schoolbeleving van leerlingen. In deze 2-daagse training helpen wij u op weg om de rol van "Excellente leerkracht" in uw klas en in uw school goed neer te zetten. Deze training is gevalideerd door Registerleraar.nl

Lees meer over deze training

ECLG start een nieuw Kindcentrum in Nijmegen

Met ingang van 01 januari 2016 is de start van het 4e Kindcentrum van ECLG een feit. Het Kindcentrum is gevestigd aan de Snelliuststraat 6 te Nijmegen. Naast onze eigen orthopedagogen- en psychologenpraktijk zullen zich ook andere zorgprofessionals in het Kindcentrum vestigen zoals een logopediste, kinder- en speltherapeute, kinder- en jeugdpsychiater, fysiotherapeute, voedingsdeskundige etc.

In het Kindcentrum zullen ook een aantal van onze cursussen en workshops voor leerkrachten verzorgd gaan worden, en gaan wij informatiebijeenkomsten voor onder andere ouders organiseren.

EduCredits = sparen voor cursussen en onderzoeken

Met ingang van het nieuwe schooljaar introduceren wij onze EduCredits. Wanneer uw school diensten bij ECLG afneemt zoals consultaties of onderzoeken dan spaart uw school hiermee automatisch EduCredits. Ook als u workshops, cursussen of trainingen bij ons volgt, spaart uw school automatisch EduCredits.

Lees meer over het sparen van EduCredits

Inzet iPad en softwareprogramma "Taal in Blokjes" bij behandeling van dyslexie

Het gebruik van een iPad in combinatie met ons softwareprogramma "Taal in Blokjes" is een goede combinatie ter ondersteuning bij de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Kinderen die bij ons in behandeling zijn kunnen tegen een sterk gereduceerde prijs een (mini) iPad bij ons aanschaffen. De mini iPad is te koop vanaf €. 55,-

Lees meer over de inzet van de iPad en de prijzen

ECLG start een nieuw Kindcentrum in Rosmalen

Met ingang van 14 april 2015 is de start van het 3e Kindcentrum van ECLG een feit. Het Kindcentrum is gevestigd aan de "Roshoeve" te Rosmalen en naast onze eigen orthopedagogen- en psychologenpraktijk zullen zich ook andere zorgprofessionals in het Kindcentrum vestigen zoals een logopediste, kinder- en speltherapeute, kinder- en jeugdpsychiater, fysiotherapeute, voedingsdeskundige etc.

In het Kindcentrum zullen ook een aantal van onze cursussen en workshops voor leerkrachten verzorgd gaan worden, en gaan wij informatiebijeenkomsten voor onder andere ouders organiseren.

2-daagse training Mindfulness coach onderwijs PO en VO

De training Mindfulness coach PO/VO geeft leerkrachten een kapstok om Mindfulness in hun dagelijks onderwijsrooster op te nemen, met een minimale belasting voor de primaire leerkrachttaken.

Lees meer over deze training

2-daagse cursus Anti-pestcoördinator

Staatssecretaris Dekker wil scholen verplichten om het pesten aan te pakken. Scholen zijn verplicht om een gevalideerd lesmethode te gaan gebruiken tegen pesten, er moet een anti-pestcoördinator worden aangesteld en de Inspectie van het Onderwijs moet nauwgezetter controleren. Daarom verzorgen wij in 2015 in diverse locaties de 2-daagse cursus Anti-pestcoördinator.

Lees meer over deze cursus

3-daagse opleiding tot Coördinator meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan specifieke aandacht, ondersteuning en begeleiding zodat ook zij goed voorbereid worden op het voortgezet onderwijs. Steeds meer scholen, besturen en ouders erkennen de noodzaak van deze specifieke aandacht en niet in de laatste plaats omdat menig hoogbegaafde leerling, ondanks zijn/haar hoge intelligentie, de nodige problemen op school ondervindt. Zowel op didactisch als sociaal-emotioneel vlak. Problemen die vaak zichtbaar worden in het eerste of tweede leerjaar VWO.

Lees meer over deze opleiding

Digitaal Ontwikkelingsperspectief

Als u op een efficiënte en betrouwbare manier het ontwikkelingsperspectief van uw leerlingen wilt bepalen, vindt u in het Digitale Ontwikkelingsperspectief hét instrument dat u zoekt.

Lees meer over deze online applicatie

Transitie Jeugdzorg & vergoedingen

Per 1 januari 2015 is de Transitie Jeugdzorg een feit. Dit betekent dat vanaf die datum de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hulp en zorg aan kinderen en hun ouders. Zij hebben deze taken overgenomen van onder andere de zorgverzekeraars, vergoeding voor hulp en zorg loopt dus voortaan via de gemeente.

Lees meer over de transitie Jeugdzorg en de consequenties voor ouders

Effectief woordenschatonderwijs = doen wat werkt!

Dat een goede en grote woordenschat belangrijk is voor het succesvol doorlopen van het (basis)onderwijs en voor de latere beroepsmogelijkheden van een kind, is algemeen bekend. Het verschil in woordenschat waarmee kinderen het basisonderwijs binnenkomen kan enorm groot zijn. Zonder effectief woordenschatonderwijs is dat verschil aan het eind van de basisschool meestal nog groter.

Lees meer over deze workshop

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

In een bijeenkomst van ca. 2,5 uur bieden wij leerkrachten en intern begeleiders handvatten voor het signaleren en begeleiden van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Lees meer over deze workshop

Signaleren van psychosociale problemen in de klas

Wanneer is er bij een baaldag meer aan de hand? Wanneer wordt ‘niet lekker in je vel zitten’ zorgelijk? Welke signalen vertellen je dat het probleem bij jouw leerling niet uit zichzelf oplost? En de meest belangrijke vraag; Hoe signaleer je deze knelpunten als leerkracht? Het op tijd signaleren van deze problematiek bij kinderen is belangrijk, omdat emotionele en gedragsproblemen in de jeugd vaak een voorbode zijn van stoornissen bij jongvolwassenen. In onze workshop van 1 dag besteden we aandacht aan de veel voorkomende psychosociale problematiek.

Lees meer over deze workshop

Samenwerkend leren

Het passend onderwijs zorgt ervoor dat de verschillen tussen kinderen steeds groter worden. Differentiatie is een ingeburgerde term waarnaar vaak wordt gestreefd binnen de lessen die worden gegeven. Maar vakoverstijgend, zoals op het gebied van werkhouding of gedrag, is het steeds belangrijker om bewust leer- en ontwikkelingsdoelen te stellen. Kunnen samenwerken is één van die doelen.

Lees meer over deze workshop

Stimuleren van verschillende denkstijlen in de klas

Dat kinderen zich zo optimaal mogelijk moeten kunnen ontwikkelen, dat willen we toch allemaal? Maar hoe kom je dan tegemoet aan de verschillende leerstijlen en manieren van denken die kinderen hebben? De tijd van één en hetzelfde aanbod is voorbij. De onderwijsbehoeften van de kinderen staat nu centraal. Hoe speel je in op die behoeften? Door te kijken naar welke denkstijlen (of leerstijlen) er zijn en welk aanbod daar goed bij past, kunnen we samen zien wat dit betekent voor het geven van instructie en begeleiding in de klas.

Lees meer over deze workshop

Opleiding tot gecertificeerd trainer-coach: Beelddenkers halen rechts in!

Binnenkort starten in diverse locaties in Zuidoost Nederland onze 2-daagse opleidingen tot trainer-coach "Beelddenkers halen rechts in!" Deze training is ontwikkeld voor professionals die (dagelijks) werken met kinderen en jeugdigen, zoals leerkrachten, intern begeleiders en mentoren in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Maar ook voor logopedisten, orthopedagogen, psychologen en kindercoaches.

Lees meer over onze opleiding tot Beelddenk-trainer

Workshop "Faalangst de baas!"

In deze workshop van 2,5 uur krijgt u als leerkracht of intern begeleider veel praktische tips en adviezen met betrekking tot het signaleren van en handelen bij faalangstige leerlingen. Na het volgen van deze workshop heeft u meer inzicht in hoe faalangstige leerlingen denken, wat voor fysiologische processen er zich in hun hersenen afspelen en kunt u in uw eigen klas meteen aan de slag met de gegeven tips en adviezen.

Lees meer over deze workshop

Cursus "Rekenen in groep 1 en 2"

Voor het nieuwe schooljaar staat voor diverse locaties de cursus "Rekenen in groep 1 en 2" op ons programma. In deze cursus zullen de uitgangspunten van het protocol ERWD voor de groepen 1 en 2 behandeld worden. Daarnaast zullen vele praktische handvatten gegeven worden om het getalbegrip en de vaardigheden in meten en meetkunde van uw leerlingen op een speelse manier, binnen betekenisvolle contexten te bevorderen.

Lees meer over deze cursus

Workshop "Beelddenken | ik leer anders!"

Ongeveer 5% van alle leerlingen is visueel ingesteld en leert in beelden in plaats van in woorden. Deze leerlingen kunnen op school problemen krijgen op het gebied van rekenen, taal, concentratie en werktempo. In deze workshop leert u om beelddenkers sneller te herkennen en krijgt u praktische handvatten om deze leerlingen beter te begeleiden en te ondersteunen.

Lees meer over deze workshop

Workshop "Automatiseren kun je leren"

In deze workshop krijgt u als leerkracht tips en adviezen aangereikt, hoe u automatiseren een vaste plek kunt geven in de rekenlessen en hoe automatiseren aantrekkelijk kan blijven voor alle leerlingen van alle niveaus.

Lees meer over deze workshop

Cursus "Zwakke rekenaars in de bovenbouw"

Voor zwakke rekenaars in groep 7 en 8 is de lesstof vaak te moeilijk en/of ligt het tempo te hoog. Wat ga je deze leerlingen als leerkracht bieden? Of wat moet je weglaten? De cursus start met de vraag wat een zwakke rekenaar is en of een eigen leerlijn noodzakelijk is.

Lees meer over deze cursus

CLB - Consultatieve Leerkracht Begeleiding

Als leerkracht sta je elke dag weer voor een nieuwe uitdaging. De diversiteit aan kwaliteiten van leerlingen binnen jouw groep wordt steeds groter. De verschillen in behoeften van leerlingen nemen toe en het aantal zorgleerlingen wordt alsmaar groter. Al deze ontwikkelingen maken het voor jou als leerkracht een 'uitdaging' om binnen de klas zoveel mogelijk rekening te houden met al deze behoeften.

Lees meer over de Consultatieve Leerkracht Begeleiding van ECLG

Cursus "Dyscalculie, een ernstige rekenstoornis"

Dyscalculie krijgt steeds meer aandacht bij de signalering van kinderen met ernstige rekenproblemen. Maar wat is nu precies dyscalculie en hoe ga je er als leerkracht in de dagelijkse praktijk mee om? In deze cursus van twee bijeenkomsten krijgt u antwoord op deze vragen.

Lees meer over onze deze cursus

Cursus "Effectief omgaan met autisme en ADHD in de klas"

In een training van 4 bijeenkomsten met huiswerkopdrachten wordt op een praktijkgerichte manier verduidelijkt wat autisme en ADHD inhoudt en welke consequenties dit heeft voor het onderwijs. Maatwerk, maar wel op groepsniveau. Je krijgt inzicht in de onderwijsbehoeften van deze leerlingen, waarbij we extra aandacht besteden aan de communicatie en leerstijlen van deze leerlingen.

Lees meer over deze cursus

Cursus "Dyslexie, lees- en spellingproblemen in de klas"

Bij dyslexie is de hardnekkigheid van het probleem een opvallend gegeven. Als leerkracht kun je soms echt met de handen in het haar zitten, omdat je al extra instructies hebt ingelast, extra oefenstof geeft en toch de vooruitgang minimaal blijft. Wat kun je als leerkracht doen om de lees- en spellingontwikkeling beter te laten verlopen?.

Lees meer over onze deze cursus

Cursus "Passend Onderwijs; ik ga de uitdaging aan!"

Passend Onderwijs is per augustus 2014 een feit. Wat vind jij daarvan? Hoe sta jij er in? Waar zie je kansen en waar zie je tegenop?

In deze workshop gaan we in op wat Passend Onderwijs voor jou als leerkracht, in een groep met een grote diversiteit aan leerlingkwaliteiten, zal gaan betekenen. In het onderwijsveld horen wij regelmatig dat het voor leerkrachten en intern begeleiders nog onduidelijk is wat Passend Onderwijs is en wat het gaat betekenen voor hun dagelijks werk.

Lees meer over onze deze cursus

Cursus "Haal het beste uit meer- en hoogbegaafde leerlingen"

Omdat hoogbegaafde leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben, is het het reguliere onderwijsaanbod vaak ontoereikend voor deze leerlingen. Er kunnen dan problemen ontstaan in de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen.Hoe signaleer je deze leerlingen en hoe kan je voorkomen dat er problemen ontstaan in de ontwikkeling van deze leerlingen? Deze vragen staan centraal in deze cursus

Lees meer over deze cursus