Psychologisch onderzoek bij kinderen

Een psychologisch onderzoek bij kinderen wordt afgenomen om een goede inschatting te krijgen van de capaciteiten, kenmerken, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. De uitslagen van een onderzoek zeggen iets over het functioneren van een leerling en bieden een verklaring voor mogelijke problemen. En op basis hiervan kan een psycholoog of orthopedagoog komen tot een plan van aanpak om de geconstateerde problemen effectief en efficiënt aan te pakken.

Bij ECLG werken wij niet met psychologisch of pedagogisch assistenten. Alle onderzoeken, begeleidingen en behandeling worden bij ons verzorgd door psychologen en orthopedagogen of door een van onze hoofdbehandelaren. (GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist of K&J psycholoog).

Psychologische onderzoeksgebieden:

Een psychologisch onderzoek bij kinderen kan worden uitgevoerd op een (combinatie) van onderstaande gebieden:

 • Intelligentie & meer- of hoogbehaafdheid
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Autisme - ADHD
 • (Faal)angst
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Depressiviteit - negatief zelfbeeld

Standaard uitgebreid psychologisch onderzoek:   €. 720,-

Een uitgebreid psychologsch onderzoek bestaat uit 2 onderzoeksochtenden (1e ochtend het IQ onderzoek en de 2e ochtend het aanvullend onderzoek). In sommige gevallen is verder aanvullend onderzoek wenselijk dan wel noodzakelijk. In dat geval zullen wij u per omgaande informeren en van een vrijblijvende prijsopgave voorzien.

 • Schriftelijk en persoonlijk intakegesprek.
 • Onderzoek en testen intelligentie 2,5 tot 3 uur
 • Aanvullend onderzoek, neuropsychologisch, didactisch of sociaal-emotioneel
 • De resultaten van de onderzoeken scoren c.q. beoordelen
 • Verslaglegging onderzoek
 • Afsluitend evaluatie/adviesgesprek

Specialistische en Generalistische Basis GGZ

Voor vragen en behandeling van psychische problematiek welke vallen onder de Specialistische of Generalistische Basis GGZ, kunnen uw leerlingen en hun ouders terecht in een van onze praktijken in Zuidoost-Nederland. Onderzoek en behandelingen welke vallen onder de Specialistische of Generalistische Basis GGZ worden vergoed door gemeenten. Het betreft dan onder andere behandeling en onderzoek bij Autisme, ADHD, depressiviteit, trauma's, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, angsten, fobieën, dwang- en eetstoornissen. Meer informatie vindt u op de website van ECLG, www.eclg.nl

Waar kunt u terecht voor een uitgebreid psychologisch onderzoek

Voor een psychologisch onderzoek kunt u terecht in een van onderstaande plaatsen:

 • Apeldoorn
 • Amersfoort
 • Nieuwegein
 • Tiel
 • Arnhem
 • Nijmegen
 • Rosmalen
 • Eindhoven
 • Breda
 • Venlo
 • Roermond
 • Heerlen
 • Maastricht

Als de school in Limburg, Noord-Oost-Brabant, in de regio Zwolle-Amersfoort-Apeldoorn-Arnhem of Nijmegen ligt, kan het onderzoek (met goedkeuring van de ouders), ook op de school plaatsvinden. Afhankelijk van de locatie van de school kunnen hier wel extra kosten aan verbonden zijn in verband met de reistijd.

Meer informatie

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen naar mevr. M. Keulen, m.keulen@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.

Als u in uw e-mail ook wilt aangeven in welke van bovenstaande plaatsen u het onderzoek wilt laten afnemen, dan zal de verantwoordelijke adviseur voor die regio contact met u opneemt.