Training "De excellente leerkracht"

Bent u een gemotiveerde en ervaren leerkracht en heeft u behoefte aan praktische technieken waarmee u zich kunt ontwikkelen tot een nog betere leerkracht? Dan is deze training iets voor u! Gedurende deze 2-daagse training krijgt u technieken aangeboden om weer eens met een frisse blik naar uw eigen rol als leerkracht in de klas en op school te kijken.

Het effect van een goede leerkracht is namelijk groot. De extra leerwinst die een goede leerkracht weet te bereiken, staat gelijk aan het instromen op een hoger onderwijsniveau op het voortgezet onderwijs, zo blijkt uit onderzoek van Nye e.a. (2004). De kwaliteit van de leerkracht is dus van groot belang voor de resultaten en het leerplezier van leerlingen. Een goede leerkracht biedt leerlingen optimale kansen en maakt het verschil in de klas en op school.

Deze training is er niet om u te beoordelen, maar om u te begeleiden: We sluiten aan op waar u al goed in bent. De evidence-based technieken richten zich op persoonlijk-, groeps- (pedagogisch en vak-didactisch) en schoolniveau en zijn direct toepasbaar in uw eigen onderwijspraktijk. De informatie die u tijdens de training krijgt, verwerkt u ter plekke in een persoonlijk plan van aanpak (PPA). Op deze manier kunt u snel en praktisch aan de slag met de voor u nieuwe inzichten en geschikte technieken. In de 2e bijeenkomst worden alle ervaringen d.m.v. korte presentaties met elkaar uitgewisseld. Daarnaast is er tijdens deze training volop ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen en ideeën over het onderwijs met medecursisten.

Doelgroep

Deze tweedaagse training is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders in het (speciaal) basisonderwijs.

Opzet van de training

Dag 1
 • Ervaren leerkracht vs. Excellente Leerkracht.
 • Uw eigen krachten leren kennen en deze effectief kunnen inzetten.
 • Praktische technieken die het pedagogisch klimaat in uw klas direct verbeteren.
 • Praktische technieken die bijdragen aan betere didactische vaardigheden.
 • Ontwikkeling tot excellente leerkracht d.m.v. een PPA.
Dag 2
 • Presentaties van de ingezette techniek(en) door cursisten.
 • Praktische technieken om uw rol als leerkracht binnen uw school te versterken.
 • Interventies om als excellente leerkracht in ontwikkeling te blijven.
 • Omgaan met onderwijs- en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Aanscherping en verdere concretisering van uw PPA.

Na deze training heeft u als leerkracht of IB-er:

 • Kennis over het theoretisch kader van “De excellente leerkracht”.
 • Inzicht in uw eigen persoonlijke, pedagogische en didactische kwaliteiten en uw rol binnen uw school.
 • Praktische technieken aangereikt gekregen om het verschil te maken in uw klas en op school.
 • Een PPA waarmee u direct aan de slag gaat.
 • Kennis en ervaringen gedeeld met medecursisten.

Coaching on the job

Na het afronden van deze training kunt u door een van de trainers bijgestaan worden met het uitrollen en implementeren van uw PPA in uw eigen klas en schoolomgeving. Het betreft dan een maatwerktraject "Coaching on the job".

Locaties en trainingsdata schooljaar 2018-2019

Apeldoorn
Trainingsdag 1 Data worden sept/okt ingepland 09.30 - 16.30 uur
Trainingsdag 2   09.30 - 16.30 uur

Locatie: Dok Zuid, 1e Wormenseweg 326, 7333 GZ Apeldoorn

Utrecht
Trainingsdag 1 Data worden sept/okt ingepland 09.30 - 16.30 uur
Trainingsdag 2   09.30 - 16.30 uur

Locatie: De Schalm, Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern

Arnhem (Velp)
Trainingsdag 1 Data worden sept/okt ingepland 09.30 - 16.30 uur
Trainingsdag 2   09.30 - 16.30 uur

Locatie: Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3-B, 6881 JA Velp

's-Hertogenbosch
Trainingsdag 1 Data worden sept/okt ingepland 09.30 - 16.30 uur
Trainingsdag 2   09.30 - 16.30 uur

Locatie: BBS Haren, Donk en Reit, Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Breda
Trainingsdag 1 Data worden sept/okt ingepland 09.30 - 16.30 uur
Trainingsdag 2   09.30 - 16.30 uur

Locatie: De Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Eindhoven
Trainingsdag 1 Data worden sept/okt ingepland 09.30 - 16.30 uur
Trainingsdag 2   09.30 - 16.30 uur

Locatie: Wijkcentrum De Dommel, Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Maastricht
Trainingsdag 1 Data worden sept/okt ingepland 09.30 - 16.30 uur
Trainingsdag 2   09.30 - 16.30 uur

Locatie: De Koel, Pastoor Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen

Studiebelasting

Totaal ca. 20 uur, waarvan 14 contacttijd en 6 uur zelfstudie/opdrachttijd

Kosten 2016-2017

De prijs voor deze 2-daagse training bedraagt €. 395,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen, certificaat, koffie/thee/fris en lunch.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

Voor deze training geldt een minimum aantal van 6 en een maximum van 16 deelnemers.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 20.

Wat zijn EduCredits?

Certificaat

Het certificaat wordt verstrekt wanneer u alle trainingsdagen heeft bijgewoond, uw PPA heeft opgesteld en aan alle (huiswerk)opdrachten heeft voldaan.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimeé Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, bevestigen wij uw aanmelding en sturen wij u onze factuur. Na de ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.


Afmelden en kosten

 • Annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is kosteloos
 • Bij afmelding tot 1 week voor aanvang van de training wordt €. 45,- aan (administratie)kosten in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen 1 week voor aanvang van de training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 • Bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meld u dus tijdig af als u onverhoopt toch niet kunt deelnemen.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze training kunt u contact opnemen met een van onze trainers. De namen van deze trainers worden boven in de rechterkolom vermeld. Telefonisch zijn deze trainers te bereiken op nummer: 085 - 002 21 30


Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij ECLG Leerlingenzorg en op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Onze klachtenregeling kunt u hier raadplegen/downloaden