Opleiding tot gecertificeerd Faalangstreductie-trainer

Op zich is ieder mens wel eens bang om fouten te maken. Dat is ook helemaal niet erg en vormt een motiverende factor, maar als de angst te groot wordt kan het ook zeer belemmerend werken.

Ongeveer 1 op de 10 leerlingen heeft last van faalangst. Angst voor situaties waarin een prestatie geleverd moet worden en ze zich beoordeeld voelen. Deze leerlingen worstelen binnen het onderwijs dagelijks met hun angst, onzekerheid en dikwijls ook met lichamelijke klachten. Vaak presteren ze onder hun kunnen. Bovendien lopen ze een groter risico op het ontwikkelen van een depressie of angststoornis op latere leeftijd. Het is voor deze kinderen erg belangrijk dat ze hierin goed begeleid worden om problemen in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling te voorkomen, of op z’n minst te beperken.

In onze praktisch ingestelde opleiding leiden we u in twee dagen op tot een gecertificeerd Faalangstreductie-trainer en leert u hoe u faalangstige leerlingen individueel en in groepsverband kunt begeleiden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Voor wie is deze training geschikt?

De opleiding tot Faalangstreductie-trainer is bestemd voor professionals uit het:

 • (speciaal) basisonderwijs: leerkrachten, intern begeleiders en Remedial Teachers
 • voortgezet onderwijs: leerkrachten klas 1 - 2, mentoren en zorgcoördinatoren (onderbouw)
 • kindercoaches, basis-psychologen en basis-orthopedagogen

Inhoud van de training

Dag 1:
 • Theorie faalangst
  - Wat is faalangst? En wat is het verschil met gezonde spanning?
  - Oorzaken van faalangst
  - Welke typen faalangst zijn er?
  - Hoe denken faalangstige kinderen?
 • Faalangst signaleren
  - Faalangst kan zich op verschillende manieren uiten. Hoe kunt u faalangst bij een
    leerling signaleren?
 • Gesprekken met kinderen voeren
  - Diagnostische gesprekken
  - Oplossingsgerichte gesprekken
 • Huiswerkopdracht
Dag 2:
 • Huiswerkopdracht nabespreken
 • Theorie rondom helpende en storende gedachten (GGGG-model)
  - Emoties en gedrag van faalangstige kinderen worden niet direct bepaald
    door een situatie, maar door hun gedachten over die situatie. In de begeleiding
    van faalangstige kinderen is het heel belangrijk dat ze leren hun negatieve
    gedachten om te buigen in helpende-gedachten.
 • De begeleiding
  - Hoe kun je kinderen hun kwaliteiten laten ontdekken? (bespreken van
    verschillende oefeningen)
  - Ontspannings- en ademhalingsoefeningen (bespreken van verschillende
    oefeningen)
  - Kinderen anders leren denken (bespreken van verschillende oefeningen)
 • Tips voor in de klas en tips voor ouders

Theorie en praktijk

Tijdens de opleidingsdagen zullen theorie en praktijk elkaar afwisselen. Aan het eind van dag 1 krijgt u een huiswerkopdracht mee, die op dag 2 behandeld zal worden. Na de tweede opleidingsdag kunt u meteen als Faalangstreductie-trainer aan de slag.

Locaties en trainingsdata schooljaar 2017-2018

Zwolle
Trainingsdag 1 dinsdag 29 mei 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 dinsdag 19 juni 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: MFC De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Apeldoorn
Trainingsdag 1 donderdag 31 mei 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 donderdag 21 juni 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Dok Zuid, 1e Wormerseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn

Amersfoort
Trainingsdag 1 donderdag 31 mei 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 donderdag 21 juni 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Martuskerk, Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Utrecht
Trainingsdag 1 dinsdag 05 juni 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 dinsdag 26 juni 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: De Schalm, Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern

Arnhem
Trainingsdag 1 dinsdag 05 juni 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 dinsdag 26 juni 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3-B, 6881 JA Velp

Nijmegen
Trainingsdag 1 donderdag 17 mei 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 donderdag 07 juni 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

's-Hertogenbosch
Trainingsdag 1 dinsdag 10 april 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 dinsdag 15 mei 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: BBS Haren, Donk en Reit, Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Dordrecht
Trainingsdag 1 dinsdag 08 mei 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 dinsdag 29 mei 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Wijkcentrum De Admiraal, Admiraalsplein 168, 3317 BC Dordrecht

Breda
Trainingsdag 1 donderdag 17 mei 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 donderdag 07 juni 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: De Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Eindhoven
Trainingsdag 1 donderdag 12 april 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 donderdag 17 mei 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Wijkcentrum De Dommel, Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Venlo
Trainingsdag 1 dinsdag 29 mei 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 dinsdag 19 juni 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo-Blerick

Maastricht
Trainingsdag 1 donderdag 21 mei 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 donderdag 14 juni 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: De Koel, Pastoor Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen

Studiebelasting

Totaal ca. 12 uur, waarvan 2 uur opdrachttijd/zeflstudie

Kosten

De prijs voor deze 2-daagse training bedraagt €. 455,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen, certificaat, koffie/thee/fris en lunch.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

Voor deze training geldt een minimum aantal van 6 en een maximum van 16 deelnemers.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 22.

Wat zijn EduCredits?

Certificaat

Het certificaat wordt verstrekt wanneer u beide trainingsdagen heeft bijgewoond en aan alle (huiswerk)opdrachten heeft voldaan.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimeé Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, bevestigen wij uw aanmelding en sturen wij u onze factuur. Na de ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.


Afmelden en kosten

 • Bij afmelding tot 2 weken voor aanvang van de training wordt €. 45,- aan (administratie)kosten in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen 2 weken voor aanvang van de training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 • Bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meld u dus tijdig af als u onverhoopt toch niet kunt deelnemen.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze training kunt u contact opnemen met een van onze trainers. De namen van deze trainers worden boven in de rechterkolom vermeld. Telefonisch zijn deze trainers te bereiken op nummer: 085 - 002 21 30