Wie of wat is het Expertisecentrum Leren & Gedrag

ECLG Leerlingenzorg is een zusteronderneming van het Expertisecentrum Leren & Gedrag (ECLG) en heeft als primaire doelstelling en ambitie om kinderen en jongvolwassen te voorzien van kwalitatief hoogwaardige ondersteuning en begeleiding op het gebied van leer- en/of gedragsproblemen.

Ondersteuning en begeleiding waardoor kinderen zich sociaal-, emotioneel en educatief optimaal kunnen ontplooien.

Ondersteuning en begeleiding waardoor kinderen een volwaardig toekomstperspectief hebben. Zowel in hun verdere school- als arbeidsloopbaan.

Het is onze visie en overtuiging dat deze ambitie enkel te realiseren is als kinderen deze ondersteuning en begeleiding krijgen in de thuissituatie én in de schoolomgeving.

ECLG : Expertisecemtrum Leren & Gedrag

ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk met 11 praktijken in Zuidoost-Nederland en wij zijn gespecialiseerd in ondersteuning en begeleiding van kinderen en jeugdigen met leer- en/of gedragsproblemen. Maar ook voor kinderen en jeugdigen die problemen ondervinden op het gebied van sociale zelfredzaamheid, zelfbeeld, zelfstandigheid, structureren, sociale interactie en vrijetijdsbesteding.

Onze onderwijsadviseurs onderhouden daarom niet alleen nauwe contacten met de scholen, leerkrachten en intern begeleiders, maar ook met de ouders en andere betrokken instanties. Ook ouders kunnen een beroep doen op ECLG voor onderzoeken en/of consulten. Meer infomatie hierover vindt u hier.

Overige samenwerkingen

Omdat bij ECLG Leerlingenzorg de juiste ondersteuning en begeleiding voor leerlingen centraal staat, werken wij ook nauw samen met andere specialisten en experts. Dankzij deze samenwerkingen is het mogelijk om onze doelsstellingen en ambities te realiseren, en daarmee kunnen wij dus zorgbehoevende kinderen maximaal ondersteuning bieden. Binnenkort vindt u hier meer informatie over de specialisten en experts waarmee wij samenwerken.