Cursus: Zwakke rekenaars in de bovenbouw

Voor zwakke rekenaars in groep 7 en 8 is de lesstof vaak te moeilijk en/of ligt het tempo te hoog. Wat ga je deze leerlingen als leerkracht bieden? Of wat moet je weglaten?

Hoe zorg je er als leerkracht voor dat deze leerlingen ook de basis beheersen voor een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs?

Doelgroep

Leerkrachten groep 6, 7 en 8, intern begeleiders

Inhoud

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten en start met de vraag wat een zwakke rekenaar is en wat mogelijke oorzaken zijn van rekenproblemen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de fundamentele doelen op het gebied van rekenen binnen het basisonderwijs. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de doorgaande leerlijn PO-VO (fundamenteel niveau 1f). Vanuit de doelen gaan we aan de slag met de uitgangspunten van goed rekenonderwijs (ERWD) waarbij de eigen reguliere lesmethode gebruikt wordt. Er is veel aandacht voor de aanpak van rekenproblemen in de eigen groep.

Na deze training heeft de cursist:

  • kennis van signalen en oorzaken bij rekenproblemen
  • inzicht in de minimumdoelen en referentieniveaus voor rekenen-wiskunde van het SLO
  • kennis van de voorwaarden voor goed rekenonderwijs
  • geoefend met het aanpassen van het programma van de eigen methode

Locaties en trainingsdata schooljaar 2018-2019

Zwolle
Bijeenkomst 1 woensdag 20 maart 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 10 april 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: MFC De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Apeldoorn
Bijeenkomst 1 woensdag 20 februari 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 20 maart 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: Dok Zuid, 1e Wormenseweg 326, 7333 GZ Apeldoorn

Amersfoort
Bijeenkomst 1 woensdag 13 februari 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 13 maart 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: Martuskerk, Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Utrecht (De Meern)
Bijeenkomst 1 woensdag 27 maart 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 17 april 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: De Schalm, Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern

Arnhem (Velp)
Bijeenkomst 1 woensdag 16 januari 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 06 februari 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3-B, 6881 JA Velp

Doetinchem
Bijeenkomst 1 woensdag 27 februari 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 27 maart 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: Groeskamp, Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem

Nijmegen
Bijeenkomst 1 woensdag 27 maart 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 17 april 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: Bedrijvencentrum Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen

's-Hertogenbosch
Bijeenkomst 1 woensdag 20 maart 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 10 april 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: BBS Haren, Donk en Reit, Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Dordrecht
Bijeenkomst 1 woensdag 10 april 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 08 of 15 mei 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: Wijkcentrum De Admiraal, Admiraalsplein 168, 3317 BC Dordrecht

Breda
Bijeenkomst 1 woensdag 27 maart 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 17 april 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: De Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Eindhoven
Bijeenkomst 1 woensdag 20 februari 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 13 maart 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: Wijkcentrum De Dommel, Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Venlo
Bijeenkomst 1 woensdag 27 maart 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 17 april 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo-Blerick

Maastricht
Bijeenkomst 1 woensdag 27 maart 2019 13.15 - 17.00 uur
Bijeenkomst 2 woensdag 17 april 2019 13.15 - 17.00 uur

Locatie: Randwijcksingel 20, 6229 EE Maastricht

Studie-uren

Totaal 10 uur, waarvan 7,5 contacturen en ca. 2,5 uur opdrachttijd

Kosten

De prijs voor deze cursus bedraagt  €. 165,- inclusief cursusmap en certificaat.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze cursus bedraagt 8.

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimée Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, zullen wij op korte termijn uw aanmelding bevestigen.

Voor deze cursus geldt een minimum aantal van 6 en een maximum van 18 deelnemers. Tot 2 weken voor aanvang kunt u zich kosteloos afmelden. Bij afmelden binnen 2 weken voor aanvang wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht en bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met een van onze cursusleiders. De namen van deze trainers worden boven in de rechterkolom vermeld. Telefonisch zijn deze trainers te bereiken op nummer: 085 - 002 21 30


Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij ECLG Leerlingenzorg en op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Onze klachtenregeling kunt u hier raadplegen/downloaden