Training: mindfulness coach onderwijs PO en VO

In onze huidige samenleving, met veel prikkels en afleidingen, is het voor veel leerlingen behoorlijk lastig om de aandacht bij het schoolwerk en instructies te houden. Als leerkracht zeg je vast wel eens: ‘houd je aandacht er eens bij’. Maar weten de leerlingen wel wat aandacht is en hoe zij hun aandacht er beter bij kunnen houden?

Mindfulness is de techniek om met aandacht te (leren) leven. Met behulp van aandachttraining in de klas ervaren leerlingen hoe zij bewust om kunnen gaan met hun aandacht. De leerlingen leren dat zij een keuze hebben, dat ze niet altijd hoeven te reageren op alles wat ze ervaren. Door oefeningen leren ze opmerken waar hun aandacht naartoe gaat en hoe zij hun aandacht kunnen terugbrengen. Ook leren ze door mindfulness meer over hun gedachten en gevoelens en hoe zij door middel van aandacht geven en verleggen met hun gevoelens en gedachten kunnen omgaan.

Onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam heeft aangetoond dat mindfulness positieve effecten heeft op weerbaarheid, tegen stress en het functioneren van leerlingen. Leerlingen piekeren minder, zijn zich bewuster van hun emoties, ervaren meer geluksgevoelens en ervaren hun leven als meer begrijpelijk, hanteerbaar en betekenisvol.

De training Mindfulness coach PO/VO geeft leerkrachten een kapstok om Mindfulness in hun dagelijks onderwijsrooster op te nemen, met een minimale belasting voor de primaire leerkrachttaken. De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Eerst wordt de kennis over mindfulness (verder) uitgebreid en leert u als leerkracht, door het doen van diverse oefeningen, zelf wat mindfulness inhoudt.

Bij het onderdeel ‘mindfulness in de klas’ wordt er praktisch ingegaan op hoe je mindfulness in de klas kunt brengen. U ontvangt een handreiking, met daarin een beschrijving van 12 concrete mindfulness sessies. Er wordt hierbij een onderverdeling in twee groepen gemaakt, leerkrachten van groep 1 t/m 4 en leerkrachten van groep 5 t/m 8 (+ VO klas 1-2). Beide groepen gaan met een eigen programma aan de slag.

Wat leren uw leerlingen van u als Mindfulness coach?

 • aandachtiger omgaan met zichzelf en de mensen/leerlingen om hen heen
 • bewust omgaan met spanning en stress
 • over compassie voor zichzelf en anderen
 • de grens aanvoelen tussen druk zijn en je druk maken.

Programma

Dag 1
 • Kennismaking met Mindfulness
  Kernaspecten van mindfulness, mindfulness en het brein, voordelen/effecten van mindfulness
 • Hoe mindful is het kind en de leerkracht?
  Wat heeft het kind van de leerkracht nodig? Wat zijn vaardigheden van een mindfulness trainer?
 • Mindfulness in de klas
  ‘Ingrediënten’ van een mindful klas
 • Uitleg bij het trainingsprogramma
  Aan welke doelen wordt gewerkt met de training, wat is de opbouw en hoe in te zetten in je eigen klas?
 • Doorlopen van de eerste sessies
  Oefenen met de sessies
Dag 2
 • Terugkoppelen ervaringen
  De oefeningen die zijn uitgeprobeerd in de klas met elkaar bespreken
 • Terug kijken
  Hoe te reflecteren na de oefeningen met leerlingen
 • Emotieregulatie
  Emoties en mindfulness
 • Doorlopen de overige sessies
  Oefenen met de sessies
 • Praktische voorbereiding
  Introduceren van Mindfulness in de school, bij ouders

Voor wie?

De training Mindfulness is bestemd voor professionals uit het:

 • primair onderwijs: IB-ers, leerkrachten en onderwijsassistenten groep 1 t/m 8
 • voortgezet onderwijs: Mentoren en leerkrachten klas 1 - 2

Locaties en trainingsdata schooljaar 2018-2019

Zwolle
Trainingsdag 1 dinsdag 22 januari 2019 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 dinsdag 12 februari 2019 09.30 - 15.30 uur

Locatie: MFC De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Apeldoorn
Trainingsdag 1 donderdag 22 november 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 donderdag 13 december 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Kantorenhuis Röntgen, Professor Röntgenstraat 8, 7311 AM Apeldoorn

Amersfoort
Trainingsdag 1 donderdag 17 januari 2019 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 donderdag 07 februari 2019 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Martuskerk, Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Utrecht
Trainingsdag 1 dinsdag 13 november 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 dinsdag 04 december 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: De Schalm, Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern

Arnhem (Velp)
Trainingsdag 1 nieuwe data volgen binnenkort 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2   09.30 - 15.30 uur

Locatie: Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3-B, 6881 JA Velp

Doetinchem
Trainingsdag 1 dinsdag 06 november 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 dinsdag 27 november 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Groeskamp, Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem

Nijmegen (Wijchen)
Trainingsdag 1 dinsdag 08 januari 2019 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 dinsdag 05 februari 2019 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

's-Hertogenbosch
Trainingsdag 1 donderdag 17 januari 2019 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 donderdag 14 februari 2019 09.30 - 15.30 uur

Locatie: BBS Haren, Donk en Reit, Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Breda
Trainingsdag 1 dinsdag 09 oktober 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 dinsdag 06 november 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: De Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Eindhoven
Trainingsdag 1 donderdag 06 september 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 donderdag 27 september 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Wijkcentrum De Dommel, Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Venlo
Trainingsdag 1 dinsdag 09 oktober 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 dinsdag 06 november 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo-Blerick

Maastricht
Trainingsdag 1 donderdag 04 oktober 2018 09.30 - 15.30 uur
Trainingsdag 2 donderdag 01 november 2018 09.30 - 15.30 uur

Locatie: De Koel, Pastoor Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen

Studiebelasting

Totaal ca. 12 uur contacttijd en 14 uur opdrachttijd/zeflstudie

Kosten

De prijs voor deze 2-daagse training bedraagt €. 335,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen, certificaat, koffie/thee/fris en lunch.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

Voor deze training geldt een minimum aantal van 6 en een maximum van 16 deelnemers.

Vroegboekkorting

Wanneer u zich vóór 1 juli 2018 aanmeldt voor een training/opleiding die in schooljaar 2018-2019 plaatsvindt, dan geldt een extra vroegboekkorting van 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 17.

Wat zijn EduCredits?

Certificaat

Het certificaat wordt verstrekt wanneer u beide trainingsdagen heeft bijgewoond en aan alle (huiswerk)opdrachten heeft voldaan.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimeé Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, bevestigen wij uw aanmelding en sturen wij u onze factuur. Na de ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.


Afmelden en kosten

 • Annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is kosteloos
 • Bij afmelding tot 1 week voor aanvang van de training wordt €. 45,- aan (administratie)kosten in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen 1 week voor aanvang van de training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 • Bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meld u dus tijdig af als u onverhoopt toch niet kunt deelnemen.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze training kunt u contact opnemen met een van onze trainers. De namen van deze trainers worden boven in de rechterkolom vermeld. Telefonisch zijn deze trainers te bereiken op nummer: 085 - 002 21 30


Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij ECLG Leerlingenzorg en op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Onze klachtenregeling kunt u hier raadplegen/downloaden